Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Download
Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:

Przeszukaj download:

Nazwa Data Autor Wersja Pobrań Komentarzy Ocen
dbi
Stop Cyberprzemocy 23.03.16 Ewa_Kuzmiak -- 163 0 --
Stop Cyberprzemocy Ulotka na temat cyberprzemocy
Umowa o korzystaniu z Internetu 23.03.16 Ewa_Kuzmiak -- 165 0 --
Umowa o korzystaniu z Internetu Umowa o korzystaniu z Internetu miedzy dzieckiem a rodzicem
Zasady bezpieczeństwa w Internecie 23.03.16 Ewa_Kuzmiak -- 168 0 --
Zasady bezpieczeństwa w Internecie Zasady bezpieczeństwa w Internecie - plakat
Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie 14.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 167 0 --
Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
Dokumentacja
Procedury udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Prze 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 235 0 --
Procedury udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Prze Procedury udostępniania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
Regulamin ocen zachowania 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 191 0 --
Regulamin ocen zachowania Punktowy system dostarczania informacji o zachowaniu ucznia w klasach IV-VI
Procedury korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Prz 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 175 0 --
Procedury korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Prz Procedury korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 173 0 --
Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia
Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 447 0 --
Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego  i prywatnego na terenie szkoły Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego
i prywatnego na terenie szkoły
Procedury postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego i wagarowania ucznia 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 172 0 --
Procedury postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego i wagarowania ucznia Procedury postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego i wagarowania ucznia
Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 166 0 --
Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania
Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne organizowane 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 207 0 --
Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne organizowane Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne organizowane konkursy
Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 177 0 --
Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki
Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 169 0 --
Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 186 0 --
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły
Procedury postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 212 0 --
Procedury postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia Procedury postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia
Szczegółowa procedura odbierania dziecka ze szkoły 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 168 0 --
Szczegółowa procedura odbierania dziecka ze szkoły Szczegółowa procedura odbierania dziecka ze szkoły
Procedura monitorowania i dokumentowania frekwencji ucznia 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 169 0 --
Procedura monitorowania i dokumentowania frekwencji ucznia Procedura monitorowania i dokumentowania frekwencji ucznia
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórk 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 200 0 --
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórk Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego
Informacje
Sukcesy uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 18.03.16 Ewa_Kuzmiak -- 170 0 --
Sukcesy uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zestawienie sukcesów uczniów naszej szkoły w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
Karta zapisu do świetlicy 31.03.16 Ewa_Kuzmiak -- 205 0 --
Karta zapisu do świetlicy Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie
Zestawienie przychodów i rozchodów Rady Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 15.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 184 0 --
Zestawienie przychodów i rozchodów Rady Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zestawienie przychodów i rozchodów Rady Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
Zapytanie ofertowe - strona 1 02.08.16 Ewa_Kuzmiak -- 174 0 --
Zapytanie ofertowe - strona 1 Zapytanie ofertowe - strona 1
Zapytanie ofertowe - strona 2 02.08.16 Ewa_Kuzmiak -- 126 0 --
Zapytanie ofertowe - strona 2 Zapytanie ofertowe - strona 2
Formularz ofertowy 02.08.16 Ewa_Kuzmiak -- 161 0 --
Formularz ofertowy Formularz ofertowy
Przedmiar 02.08.16 Ewa_Kuzmiak -- 266 0 --
Przedmiar Przedmiar
PSO
PSO - Język niemiecki - klasy I-III - nauczyciel: Dominika Szpularz 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 461 0 --
PSO - Język niemiecki - klasy I-III - nauczyciel: Dominika Szpularz PSO - Język niemiecki - klasy I-III - nauczyciel: Dominika Szpularz
PSO - Język niemiecki - klasy IV-VI - nauczyciel: Dominika Szpularz 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 220 0 --
PSO - Język niemiecki - klasy IV-VI - nauczyciel: Dominika Szpularz PSO - Język niemiecki - klasy IV-VI - nauczyciel: Dominika Szpularz
PSO - Technika - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 330 0 --
PSO - Technika - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska PSO - Technika - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska
PSO - Przyroda - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska 12.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 171 0 --
PSO - Przyroda - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska PSO - Przyroda - nauczyciel: Elżbieta Terlikowska
PSO - Matematyka - Nauczyciele: Danuta Cwen, Ewa Kuźmiak 13.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 532 0 --
PSO - Matematyka - Nauczyciele: Danuta Cwen, Ewa Kuźmiak PSO - Matematyka - Nauczyciele: Danuta Cwen, Ewa Kuźmiak
PSO - Zajęcia komputerowe - nauczyciel: Ewa Kuźmiak 13.09.15 Ewa_Kuzmiak -- 404 0 --
PSO - Zajęcia komputerowe - nauczyciel: Ewa Kuźmiak PSO - Zajęcia komputerowe - nauczyciel: Ewa Kuźmiak
PSO - Wychowanie fizyczne - nauczyciel: Ewa Skrypak 10.12.15 Ewa_Kuzmiak -- 185 0 --
PSO - Wychowanie fizyczne - nauczyciel: Ewa Skrypak PSO - Wychowanie fizyczne - nauczyciel: Ewa Skrypak
Przedmiotowy system Oceniania z plastyki - Iwona Wolanin 04.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 176 0 --
Przedmiotowy system Oceniania z plastyki - Iwona Wolanin Przedmiotowy system Oceniania z plastyki - Iwona Wolanin
Przedmiotowy System Oceniania klas I-III 14.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 150 0 --
Przedmiotowy System Oceniania klas I-III Przedmiotowy System Oceniania klas I-III
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III 17.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 211 0 --
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III 17.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 264 0 --
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasy I-III
PSO - Muzyka - klasa IV - nauczyciel: Barbara Kowalska 18.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 393 0 --
PSO - Muzyka - klasa IV - nauczyciel: Barbara Kowalska PSO - Muzyka - klasa IV - nauczyciel: Barbara Kowalska
PSO - Muzyka - klasy V-VI - nauczyciel: Barbara Kowalska 18.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 163 0 --
PSO - Muzyka - klasy V-VI - nauczyciel: Barbara Kowalska PSO - Muzyka - klasy V-VI - nauczyciel: Barbara Kowalska
PSO - Język polski - nauczyciel: Ewa Dworczyńska 21.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 179 0 --
PSO - Język polski - nauczyciel: Ewa Dworczyńska PSO - Język polski - nauczyciel: Ewa Dworczyńska
PSO - historia i społeczeństwo 26.04.16 Ewa_Kuzmiak -- 243 0 --
PSO - historia i społeczeństwo PSO - historia i społeczeństwo
Statystyka Łącznie plików: 50
Łączna liczba pobrań: 10294
Najpopularniejszy plik: PSO - Matematyka - Nauczyciele: Danuta Cwen, Ewa Kuźmiak [ 532 ]
Najnowszy plik: Przedmiar [ 266 ]