Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Probna ewakuacja
Probna ewakuacja

We wtorkowy poranek (29 września 2015r.), pod koniec drugiej lekcji odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek dotyczący stanu klas. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.


Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

 

Zespół ds.Promocji

 

Próbna ewakuacja   Próbna ewakuacja