Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Pierwszy Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
Pierwszy Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy

„Dbajmy o Ziemię , bo mamy ją tylko jedną” pod takim hasłem 27 września 2016 roku nasza szkoła wraz z Domem Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zorganizowała i przeprowadziła Pierwszy Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy. Celem konkursu było współzawodnictwo połączone z nauką, aktywne zdobywanie wiedzy, rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przyrody.

Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Izabella Banyś, Paula Komarnicka i Patryk Zinowkin zdobyła I miejsce!Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałej postawy i zaangażowania.

Dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Dyrekcji Szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych za wsparcie finansowe oraz logistyczne w organizacji konkursu.

Elżbieta Terlikowska


 Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy     Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy   

 Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy