Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Bezpieczna plus

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w ramach programu rządowego „Bezpieczna +”. Zadaniem projektu jest upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach projektu wszyscy pracownicy szkoły wzięli udział w szkoleniu i warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W wyniku szkoleń powstaną w szkole procedury postępowania na wypadek zagrożenia zamachem terrorystycznym, procedury na wypadek wtargnięcia do szkoły przez osobę z niebezpiecznym narzędziem lub bronią oraz procedury na wypadek zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi.