Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Wyprawka szkolna 2015
Wyprawka szkolna 2015

Do dnia 10 września 2015r. można składać podania o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI (dzieci słabowidzące, słabosłyszące, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).


W przypadku uczniów z klas III obowiązuje kryterium dochodowe – kwota uprawniająca do otrzymania pomocy nie może przekroczyć 574 zł netto na osobę w rodzinie (zaświadczenie o dochodach).


Dokumenty należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego p. A.Marciniak.

 

 

Więcej o wyprawce na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.