Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Spotkanie z policjantem na temat terroryzmu

Uczniowie naszej szkoły zostali objęci programem edukacyjnym "Alfa" prowadzonym przez dzielnicowego p. D.Klimaszewskiego. Tematyka spotkania miała charakter działań prewencyjnych, w celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia o charakterze terrorystycznym.Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem