Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Mein Deutsch
Mein Deutsch

Uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego „Mein Deutsch”. Test sprawdzał wiedzę z zakresu rozumienia tekstu czytanego, gramatyki oraz słownictwa. Najlepsze wyniki uzyskały:Małgorzata Rapkowska (klasa IVb) i Katarzyna Zielonka (klasa Vb) – 54 punkty

Emilia Köhler (klasa IVB) – 50 punktów.

Gratulacje!

Nauczyciel języka niemieckiego
Dominika Szpularz

Mein Deutsch   Mein Deutsch