Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Glos Samorzadu Uczniowskiego
Glos Samorzadu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom i ich wychowawcom za aktywny udział we współzawodnictwie klas.

W grupie klas młodszych:

I miejsce zdobyła klasa 2C
II miejsce klasa 2A
III miejsce klasa 3C.


W klasach IV – VI:

I miejsce wywalczyła klasa 6B
II miejsce klasa 5B
III miejsce klasie 4A.


Nagrodą za zwycięstwo jest piesza wycieczka do Domu Wczasów Dziecięcych na Leśnej Górze. Swoją nagrodę klasa 6b zrealizowała 14 czerwca 2017 roku. Nauczycielka placówki DWDz pani Anna Bober przeprowadziła z uczniami zajęcia edukacyjno – przyrodnicze . Było też ognisko z kiełbaskami sponsorowane przez Radę Rodziców naszej szkoły i zabawy integrujące grupę. Klasa 2c nagrodę – wycieczkę „odbierze” we wrześniu. Dyplomy za poszczególne miejsca klasy odebrały na apelu podsumowującym II semestr.

Dyrekcji i pracownikom Domu Wczasów Dziecięcych za udostępnienie na terenu placówki, za przygotowane ognisko, serdeczne przyjęcie, fachową opiekę nauczycieli, poświęcony czas – DZIĘKUJEMY!

Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr1 za owocną współpracę, sfinansowanie ognisk – DZIĘKUJEMY!

Samorząd Uczniowski


Podsumowanie I semestru    Podsumowanie I semestru    Podsumowanie I semestru   

Podsumowanie I semestru