Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Zebrania z rodzicami
Zebrania z rodzicami

We wtorek, 12 września 2017 roku o godzinie 17:00 w budynku przy ulicy Leśna Góra 3 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas VII, II i III Publicznego Gimnazjum.

W środę, 13 września 2017 roku w budynku przy ulicy Kościuszki 6b, odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI. Na spotkania z wychowawcami klas zapraszamy według następującego porządku:
Klasy I-III - godz. 15:30
Klasy IV-VI - godz. 16:15. (klasa VI a - godz. 16:00)

W środę, o godz. 17:00 odbędzie się także zebranie klasowych Rad Rodziców (wszystkich klas I-VII oraz klas gimnazjalnych).

Serdecznie zapraszamy!