Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Wybory na opiekuna SU
Wybory na opiekuna SU

W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w dniu 15 września 2017 roku przeprowadzono wybory na OPIEKUNA Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie obejmującego uczniów klas w budynku przy ul. Leśna Góra 3.

W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie:
1. Damian Foksa – klasa 3b gimnazjum – Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. Paweł Gołąb – klasa 3b gimnazjum – Przewodniczący Komisji.

Komisja wyborcza stwierdza, co następuje:

1. Ilość uczniów uprawnionych do głosowania – 186 uczniów

2. Ilość wydanych kart do głosowania – 155

3. Ilość oddanych głosów nieważnych – 0

4. Ilość głosów ważnych – 155

5. Frekwencja wyborcza: 78,5 %

6. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

      Boczniewicz Magdalena - 23 głosy
      Demczar Grażyna – 9 głosów
      Fijałkowska Urszula – 0 głosów
      Gołek Urszula – 0 głosów
      Jaroszyńska-Łechtańska Arleta - 8 głosów
      Jędrzejowska Anna – 13 głosy
      Kaniewska Elżbieta – 9 głosów
      Kotlicka Małgorzata – 2 głosy
      Kowalska Barbara – 0 głosów
      Kuźmiak Paweł – 6 głosów
      Łopacińska-Skraba Iwona – 8 głosów
      Mokwińska Iwona – 0 głosów
      Nowakowska Danuta – 18 głosów
      Orłowska Irena – 13 głosy
      Rekut Anna – 0 głosów
      Righi Elżbieta – 9 głosów
      Semeniuk Dorota – 3 głosy
      Sołtysiak Aneta – 2 głosy
      Stafiniak Joanna – 11 głosów
      Trygar Jolanta – 12 głosy
      Terlikowska Elżbieta – 5 głosów
      Wałowska Agnieszka – 0 głosów
      Wolanin Iwona – 1 głos
      Zawiłowicz Małgorzata – 3 głosy


Najwięcej głosów uzyskali następujący nauczyciele:

1. Magdalena Boczniewicz
2. Danuta Nowakowska
3. Anna Jędrzejowska i Irena Orłowska


Gratulujemy!