Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

VI Powiatowy Bieg na Orientacje - Wyprawy Odkrywcow pod patronatem Starosty Polkowickiego
VI Powiatowy Bieg na Orientacje - Wyprawy Odkrywcow pod patronatem Starosty Polkowickiego

Dnia 28 września 2017 odbyła się po raz szesnasty cykliczna impreza Bieg na Orientację –Wyprawy Odkrywców. Organizatorem biegu w tym roku była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. W poprzednich latach organizatorem Biegu był Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Konkurs odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego.

W imprezie wzięły udział trzy drużyny reprezentujące szkoły z terenu powiatu polkowickiego. Do 21 września 2017 r. szkoły zgłaszały swoje uczestnictwo w imprezie. O konkursie zostały poinformowane wszystkie gimnazja powiatu polkowickiego – informacja została przekazana na początku września pocztą elektroniczną i tradycyjną. Uczestnicy zawodów zmagali się z różnorodnymi zadaniami z zakresu geografii, biologii i elementów historii gminy Przemków oraz znajomością regionu. Ze zwycięstwa cieszyła się drużyna, która uzyskała najwyższe wyniki.Wygrali uczniowie z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach pod opieką pani Janiny Robak,
II miejsce zajęli uczniowie gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie pod opieką pani Anny Rekut,
III miejsce uczniowie z gimnazjum w Szkole Podstawowej w Chocianowie pod opieką pani Bożeny Fili- Rzepy.Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz każdy z uczestników nagrody i inne upominki ufundowane przez zarząd Powiatu w Polkowicach. Upominki i podziękowania otrzymali także opiekunowie drużyn. Uroczystość oraz moment rozdania nagród uświetnił swoją obecnością pan Krzysztof Nowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Polkowicach. Zaproszenia zostały przesłane pocztą Staroście Polkowickiemu i wszystkim członkom Zarządu Powiatu Polkowickiego.

Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy piekli kiełbaski oraz poczęstunek. Dopisała pogoda, co w czasie imprezy plenerowej jest niezwykle ważne. Bardzo istotne podczas realizacji imprezy jest także miejsce, w którym zorganizowana jest baza biegu – impreza odbywa się na terenie Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie gościnność pani dyrektor Moniki Urbaniak-Halla jest od początku nieoceniona.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu, opiekunom drużyn, panu Markowi Tramś – Staroście Polkowickiemu i całemu Zarządowi, panu Krzysztofowi Nowickiemu, panu Wojciechowi Żbikowskiemu.

Elżbieta KaniewskaBieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017  Bieg na Orientację 2017  

Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017  

Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017  

Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017  

Bieg na Orientację 2017   Bieg na Orientację 2017  

Bieg na Orientację 2017