Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Wybory do Zarzadu SU klas gimnazjalnych i siodmych
Wybory do Zarzadu SU klas gimnazjalnych i siodmych

Dnia 11 października 2017 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas gimnazjalnych i siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie na rok szkolny 2017/2018 w budynku przy ul. Leśna Góra 3 .

W skład Komisji Wyborczej wchodzili uczniowie:
1. Natalia Habura, klasa II c – przewodnicząca komisji
2. Piotr Sołtysik, klasa IIc – zastępca przewodniczącej komisji
3. Oliwia Lewandowska, klasa VIIa – członek komisji.

Komisja wyborcza stwierdza, co następuje:
1. Ilość uczniów uprawnionych do głosowania – 164
2. Ilość wydanych kart do głosowania – 140
3. Ilość oddanych głosów nieważnych – 2
4. Ilość głosów ważnych – 138
5. Frekwencja wyborcza: 85,4%
6. Wyniki wyborów przedstawia tabela:

Lp Nazwisko i imię, klasa Liczba głosów
1 Omar Lekhchine, IIb23
2 Rafał Czarniecki, IIIa 8
3 Damian Foksa, IIIb36
4 Wiktoria Szajder, IIIc 10
5 Oliwia Skraba, IIIa 21
6 Gabriela Gabryś, IIIa 32
7 Wiktoria Paluszek, VIIb 8


Najwięcej głosów uzyskali następujący uczniowie:

1. Omar Lekchine
2. Damian Foksa
3. Oliwia Skraba
4. Gabriela Gabryś.


Na spotkaniu z opiekunem SU, Ireną Orłowską, i wicedyrektorem, Dariuszem Dźwigajem, Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas gimnazjalnych i siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie w budynku przy ul. Leśna Góra 3 ukonstytuował się następująco:


Gabriela Gabryś kl. IIIa – Przewodnicząca Zarządu SU

Oliwia Skraba kl. IIIa – Zastępca Przewodniczącej Zarządu SU

Omar Lekhchine kl. IIb – Sekretarz Zarządu SU

Damian Foksa kl. IIIb – Skarbnik Zarządu SU

Irena Orłowska - opiekun SUWybory do Zarządu SU 2017   Wybory do Zarządu SU 2017  Wybory do Zarządu SU 2017  

Wybory do Zarządu SU 2017