Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Uroczystosc nadania nazwy ulicy imienia ks. Jana Skiby

12 października 2017 odbyły się w Przemkowie uroczystości związane z nazwaniem jednej z ulic na cześć ks. dr Jana Skiby, wieloletniego proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. WNMP w Przemkowie. Rozpoczęły się one modlitwą przy grobie księdza Jana Skiby, w której wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły. Po modlitwie nastąpiło złożenie kwiatów na grobie księdza Jana Skiby. Następnie w kościele przedstawiono prezentację dotycząca życia i posługi duszpasterskiej ks. Skiby. Prezentację przygotował ksiądz Michał Płończak. Po prezentacji rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez księdza kanonika proboszcza Krzysztofa Mrukowicza. W Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele każdej z klas naszej szkoły oraz poczet sztandarowy. Po Mszy Świętej spod kościoła parafialnego ruszył pochód na ulicę ks. Jana Skiby. Na skrzyżowaniu ulic księdza Skiby i ulicy gen. Sikorskiego nastąpiło oficjalne „odsłonięcie” nazwy ulicy. Uroczystości zakończyły się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, gdzie zaprezentowano film o księdzu Janie, będący jego wspomnieniami z czasów, kiedy musiał pełnić obowiązki kapelana więziennego we Wrocławiu. Były też przemówienia księdza Krzysztofa Mrukowicza, pana Jerzego Szczupaka - Burmistrza Przemkowa, pani Doroty Czudowskiej - senatora RP, pana Janusza Matuszaka - przewodniczącego Rady Miejskiej, pani Heleny Krupskiej – radnej Rady Miejskiej. Bardzo ciekawym elementem były wspomnienia mieszkańców Przemkowa o księdzu Janie.

Dariusz Dźwigaj

Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy   Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy  Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy  

Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy   Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy   Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy  

Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy   Ks. Jan Skiba patronem przemkowskiej ulicy