Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Drodzy Rodzice!!!

Czwartek, 02 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dla uczniów, którzy nie mają opieki w domu, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.