Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

XVII Powiatowy Bieg na Orientacje

Dnia 08 października 2018 r. odbyła się po raz siedemnasty cykliczna impreza Bieg na Orientację – Wyprawy Odkrywców. Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatowego.

W imprezie wzięły udział trzy drużyny reprezentujące szkoły z terenu powiatu polkowickiego. Do 02 października 2018 r. szkoły zgłaszały swoje uczestnictwo w imprezie. O konkursie zostały poinformowane wszystkie gimnazja powiatu polkowickiego – informacja została przekazana na początku września pocztą elektroniczną i tradycyjną.

Uczestnicy zawodów zmagali się z różnorodnymi zadaniami z zakresu geografii, biologii i elementów historii gminy Przemków oraz znajomością regionu.

Ze zwycięstwa cieszyła się drużyna, która uzyskała najwyższe wyniki.


Wygrali uczniowie z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach pod opieką pani Marzeny Lamli,

II miejsce zajęli uczniowie gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie pod opieką pani Anny Rekut,

III miejsce uczniowie z gimnazjum w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radwanicach pod opieką pani Bożeny Nowickiej.Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz każdy z uczestników nagrody i inne upominki ufundowane przez Zarząd Powiatu w Polkowicach. Upominki i podziękowania otrzymali także opiekunowie drużyn. Uroczystość oraz moment rozdania nagród uświetnił swoją obecnością pan Krzysztof Nowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Polkowicach. Zaproszenia zostały przesłane pocztą Staroście Polkowickiemu i wszystkim członkom Zarządu Powiatu Polkowickiego.

Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy piekli kiełbaski oraz poczęstunek. Dopisała pogoda, co w czasie imprezy plenerowej jest niezwykle ważne. Bardzo istotne podczas realizacji imprezy jest także miejsce, w którym zorganizowana jest baza biegu – impreza odbywa się na terenie Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie gościnność pani dyrektor Moniki Urbaniak- Halla jest od początku nieoceniona. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu, opiekunom drużyn, panu Markowi Tramś – Staroście Polkowickiemu i całemu Zarządowi, panu Krzysztofowi Nowickiemu, panu Wojciechowi Żbikowskiemu, pani Joannie Stafiniak, która wspiera nas od lat w pracach jury.Elżbieta Kaniewska


VII Powiatowy Bieg na Orientację - Wyprawy Odkrywców Przemków 2018   VII Powiatowy Bieg na Orientację - Wyprawy Odkrywców Przemków 2018  VII Powiatowy Bieg na Orientację - Wyprawy Odkrywców Przemków 2018  

VII Powiatowy Bieg na Orientację - Wyprawy Odkrywców Przemków 2018