Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Probna ewakuacja 2018

Dnia 24 września 2018 r. w budynku przy ul. Kościuszki odbyła się próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami opuścili szkołę drogami ewakuacyjnymi i udali się do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Cała akcja przebiegała sprawnie, a raport przedstawiony przez panią Dyrektor Ewę Skrypak potwierdził, że wszyscy bezpiecznie ewakuowali się w wyznaczonym czasie.


Zespół ds. Promocji

Próbna ewakuacja 2018   Próbna ewakuacja 2018