Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Uwaga Rodzice!

Dzień 02 listopada 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu nie ma lekcji. Dzieciom, które nie mają opieki w domu, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W dniu, 02 listopada 2018 r. sekretariat szkoły jest nieczynny.