Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

II Dolnoslaska Edycja Komorkomanii Fundacji DKMS „Pomaganie masz we krwi”
II Dolnoslaska Edycja Komorkomanii Fundacji DKMS „Pomaganie masz we krwi”

W dniu 23.11.2018r. w Zespole Szkół im Ireny Sendler została przeprowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy danych Fundacji DKMS. Fundacja DKMS została założona w 2008r. i rozpoczęła rejestrację w lutym 2009 roku. Od tego momentu prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na rzecz Pacjentów chorych na nowotwory krwi i inne schorzenia kwalifikujące do leczenia z wykorzystaniem przeszczepienia szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej. Fundacja DKMS jest największą bazą potencjalnych dawców szpiku w Polsce. Polski Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej POLTRANSPLANT z ponad 1,3 miliona zarejestrowanych potencjalnych Dawców jest 3 co do wielkości w Europie i 6 na świecie. W Polsce jest wielu Pacjentów, którzy czekają na znalezienie zgodnego, niespokrewnionego Dawcy. Kombinacji zapisu fragmentu informacji genetycznej, dzięki, której dopasowuje się zgodnego Dawcę jest około 5 miliardów. Więcej niż ludzi na ziemi. Dlatego może zdarzyć się tak , że dla niektórych osób nie uda się znaleźć zgodnych Dawców. Jednak im więcej osób zarejestruje się, tym większe szanse na znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta. W Polsce liczba chorych na choroby onkologiczne wzrosła dwukrotnie w ciągu 25 lat. 60 procent zachorowań dotyczy osób w przedziale wiekowym 50 a 79 lat. Jednak na nowotwory hematologiczne często chorują również dzieci i osoby młode. Oprócz białaczek przeszczepienie szpiku może pomóc w powrocie do zdrowia Pacjentom cierpiącym na ok. 100 innych chorób, np. anemię aplasyczną, chłoniaka, ziarnicę złośliwą itp. Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Rozumiejąc powagę problemu, społeczność szkolna również w tym roku włączyła się w akcję Komórkomanii” czniowie wszystkich klas zostali zaznajomieni z procedurą rejestracji potencjalnych Dawców DKMS oraz metodami pozyskania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej (afereza- ok.80%) przeszczepu szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. Dopełnieniem zajęć pedagogicznych były ulotki edukacyjne dla każdego ucznia , w których w bardzo przystępny sposób wyjaśniono omawiane procedury medyczne. Wolontariusze z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w dniu 23.11.2018r. w godzinach 9-17.30, pod opieką pedagoga szkolnego, Pani Małgorzaty Zawiłowicz - pedagoga szkolnego i Pani Małgorzaty Basałygi – pracownika Ochotniczego Hufca Pracy w Przemkowie przeprowadziły rejestrację. Zarejestrowano 23 potencjalnych Dawców wywodzących się spośród pełnoletnich uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. Ireny Sendler oraz opiekunów prawnych uczniów. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka: Dawid Miszkiewicz, Bartek Przybylski i Bartek Wyszyński z klasy 3c odpowiedzialni byli za akcję informacyjną w środowisku lokalnym.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną „Komórkomanię” szkolni wolontariusze składają serdeczne podziękowania i zapraszają za rok, by „Pomogli… bo mogą…., mają to we krwi……”.

Małgorzata Zawiłowicz