Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Awans do finalu konkursu "zDolny Slazaczek" z matematyki
Awans do finalu konkursu "zDolny Slazaczek" z matematyki

Organizatorem wojewódzkich konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązaczek” jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W roku szkolnym 2018/2019 konkursy realizowane są z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Mogli brać w nich udział wszyscy uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu naszego województwa. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych.

W październiku 2018 r., w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje konkursu z wymienionych wyżej przedmiotów. Jedynym reprezentantem naszej szkoły w etapach powiatowych był uczeń klasy VII b Michał Dźwigaj, który 13 listopada 2018r. wziął udział w etapie powiatowym konkursu „zDolny Ślązaczek” z matematyki. W etapie tym w całym województwie brało udział łącznie 820 uczniów. W czwartek, 29 listopada ogłoszono wyniki etapów powiatowych. Do finału zakwalifikowały się 92 osoby, wśród nich jest uczeń SP nr 1 w Przemkowie. W styczniu 2019 r. Michał weźmie udział w finale wojewódzkim konkursu. Opiekę merytoryczną nad Michałem pełni nauczyciel matematyki Ewa Kuźmiak.

Etap powiatowy „zDolnego Ślązaczka” z matematyki   Etap powiatowy „zDolnego Ślązaczka” z matematyki  Etap powiatowy „zDolnego Ślązaczka” z matematyki  

Udział w konkursie daje wspaniałą okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów na poziomie szkoły, powiatu i województwa dolnośląskiego.

Michałowi życzymy powodzenia w etapie finałowym! Trzymamy kciuki!