Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Wyniki Konkursu Matematycznego Alfik i Maks
Wyniki Konkursu Matematycznego Alfik i Maks

W listopadzie 35 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 8) i gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie samodzielności uczniów, ich twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Test odbył się 21 listopada 2018 roku, zaś wyniki prac ukazały się tuż przed feriami. Poniżej przestawiamy nagrodzonego w konkursie ucznia oraz nazwiska uczniów, którzy zaprezentowali się najlepiej na poziomie swoich klas.

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymał Michał Dźwigaj z kl. VII B, uzyskując 5. wynik w województwie i 26. wynik w kraju.

Ponadto:

dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach drugich otrzymał Filip Jurek z klasy II A,

dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach trzecich otrzymała Hanna Kearney z kl. III A,

dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach czwartychotrzymał Igor Pierzchnica z klasy IV A,

dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach piątych otrzymała Otylia Żmijowska z klasy V C,

dyplom za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach ósmych otrzymała Kamila Jednoróg z klasy VIII B.Ponadto w ramach nagrody z poprzedniej edycji Michał Dźwigaj uczestniczył w VI edycji Konkursu Maks Matematyczny, otrzymując w rezultacie dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach matematycznych!Szkolna Komisja KonkursowaBardzo dobry wynik w Alfiku Matematycznym 2018   Bardzo dobry wynik w Maksie Matematycznym 2019