Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Oferta edukacyjna powiatu glogowskiego

W załączniku przedstawiona jest planowana od 1 września 2019 r. oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu głogowskiego. Oferta skierowana jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych i III Gimnazjów oraz ich rodziców – przedstawia kierunki kształcenia oraz liczebność oddziałów, które powiat głogowski planuje wprowadzić od nowego roku szkolnego.Oferta edukacyjna powiatu głogowskiego