Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Mamy Finaliste Konkusru "zDolny Slazaczek"!
Mamy Finaliste Konkusru "zDolny Slazaczek"!

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy siódmej naszej szkoły Michał Dźwigaj uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego „zDolny Ślązaczek” z matematyki.

Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, ich realizatorem jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych. Finał konkursu odbył się we Wrocławiu. W części matematycznej finału uczniowie rozwiązują zadania otwarte. Uczestnicy muszą się często wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania programowe w szkole.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Finał konkursu „zDolny Ślązaczek”