Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Sukces w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej
Sukces w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej

27 maja odbył się etap powiatowy Małej Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych powiatu polkowickiego. Etap ten poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczyło 24 uczniów z klas od IV szkoły podstawowej do III gimnazjum. Organizatorem olimpiady jest Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Konkurs ma na celu: budzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką, ujawnianie talentów matematycznych, stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych poza terenem szkoły oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Po weryfikacji prac Powiatowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała do etapu powiatowego 21 uczniów z kategorii A (klasy IV-V) oraz 11 uczniów z kategorii B (klasy VI-VII). W gronie tym znalazło się troje uczniów naszej szkoły, w kat. A: Aleksandra Rogowska z klasy VC i Lilianna Stafiniak z klasy VA, w kat. B: Michał Dźwigaj z klasy VIIB.

Nasi przedstawiciele godnie reprezentowali szkołę w etapie powiatowym, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej. W efekcie matematycznych zmagań w kategorii B Michał Dźwigaj zajął I miejsce, uzyskując 100% wynik!


Gratulujemy!Gminny Konkurs Ortograficzny „Mała Olimpiada Matematyczna 2019”    Gminny Konkurs Ortograficzny „Mała Olimpiada Matematyczna 2019”