Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Sukces w Konkursie Matematycznym MAT
Sukces w Konkursie Matematycznym MAT

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Konkurs ten zorganizowano w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. W konkursie uczestniczyło 9 119 uczniów z 301 szkół z całego kraju.


Michał Dźwigaj, uczeń klasy IV B uzyskał wynik 142 punktów, co stanowiło 84,5% możliwych punktów i dzięki temu otrzymał dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Tym samym uplasował się On na 6 miejscu w województwie i 29 w kraju.


Drugi wynik w szkole uzyskała Izabella Banyś, uczennica klasy IV A - 104 punkty , które stanowią 61,9% punktów możliwych do uzyskania (daje to 45 miejsce w województwie i 385 miejsce w kraju).

Trzeci wynik w szkole uzyskał Michał Łukasiewicz z klasy II C z 91 punktami , które stanowią 59,9% punktów możliwych do uzyskania (daje to 29 miejsce w województwie i 481 miejsce w kraju).

Konkurs Matematyczny MAT - Dźwigaj Michał