Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Uwaga rodzice klasy Va i Vb!

Uwaga rodzice klasy Va i Vb!


Dnia 13 kwietnia 2016r. (środa) w sali nr 14 o godz. 16.00 odbędzie się prelekcja pt.:


„Zasady efektywnej organizacji pracy domowej ucznia. Motywacja do nauki – czyli jak pomóc swojemu dziecku osiągnąć sukces edukacyjny”


prowadzona przez psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach p. Barbarę Malinowską. Po spotkaniu odbędą się wywiadówki z wychowawcami klas. Prosimy o obecność na spotkaniu.