Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Nawigacja
Pracownicy

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie

 


 

Dyrektor - Ewa Skrypak


Zastępca Dyrektora - Dorota Szpak


Cwen Danuta - nauczyciel matematyki


Denuszek Lidia - opiekun świetlicy


Dworczyńska Ewa - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI B


Dźwigaj Dariusz - nauczyciel historii, zajęć szachowych, wychowawca klasy IV A


Fijałkowska Urszula - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V B


Franczyk Agnieszka - nauczyciel klasy I A


Gołek Urszula - nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie


Herbut Małgorzata - nauczyciel klasy II B, nauczyciel języka łemkowskiego


Hynek Anna - nauczyciel języka angielskiego


Januchowska Lilianna - nauczyciel klasy II A


Jaroszyńska-Łechtańska Arleta - nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV B


Jędrzejowska Anna - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII A


Kaniewska Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy V A


Keleczawa Wioletta - logopeda


Kotlicka Małgorzata - nauczyciel języka niemieckiego


Kowalska Barbara - nauczyciel muzyki, wychowawca klasy III B gimnazjum


Kułaga Ewa - nauczyciel klasy III A


Kuźmiak Ewa - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII B


Kuźmiak Paweł - nauczyciel informatyki, wychowawca klasy VII A


Łopacińska - Skraba Iwona - nauczyciel historii i WOS


Marciniak Agnieszka - pedagog szkolny


Marciniak Monika - nauczyciel wspomagający


Mokiwńska Iwona - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV C


Nowakowska Danuta - nauczyciel języka polskiego


Prokopczak Wiesława - nauczyciel klasy I B, nauczyciel języka angielskiego

 

Rekut Anna - nauczyciel geografii


Righi Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy III C gimnazjum


Rusynko Adam - nauczyciel wychowania fizycznego


Semeniuk Dorota - nauczyciel fizyki


Sidorowicz Małgorzata - bibliotekarz, opiekun świetlicy


Stafiniak Joanna - nauczyciel chemii


Szpularz Dominika - nauczyciel języka niemieckiego


Terlikowska Elżbieta - nauczyciel przyrody, zajęć technicznych i biologii, wychowawca klasy VIII B


Trygar Jolanta - nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy III A gimnazjum


Wałowska Agnieszka - nauczyciel matematyki, zajęć technicznych, bibliotekarz, wychowawca klasy V C


ks. Westfal Tomasz - nauczyciel religii


Wolanin Iwona - nauczyciel plastyki, opiekun świetlicy, wychowawca klasy VI A


Zawiłowicz Małgorzata - pedagog


Żuchowska–Jakubowska Magdalena - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa