Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Pracownia komputerowa

Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej pozyskane zostało z relizacji projektów:  


"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przysztość" - projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyforwemu - e-Inclusion w gminie Przemków" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


"Nowoczesna szkoła" - dotacja Fundacji KGHM Polska Miedź

 

 Sala komputerowa  Sala komputerowa

 

Sala komputerowa

Fundacja KGHM Polska Miedź