Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Samorzad Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:


pan Dariusz Dźwigaj - budynek przy ul. Kościuszki 6B

pani Elżbieta Kaniewska, pani Ewa Kuźmiak - budynek przy ul. Leśna Góra 3


 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego przy ul. Leśna Góra 3


Omar Lekhchine – Przewodniczący Zarządu SU

Adrianna Więckiewicz– Zastępca Przewodniczącego Zarządu SU

Członkowie Zarządu:

Michał Dźwigaj

Jan Gliszczyński

Adrianna SiemieniecTablica Samorządu Uczniowskiego