Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Swietlica szkolna

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30. Opiekę nad uczniami sprawuje Pani Iwona Wolanin i Pani Lidia Denuszek.Regulamin świetlicy


Karta zapisu do świetlicy

Świetlica szkolna    Obrazy artykułów: swietlica2.jpgPLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ7.30– 8.00 DZIEŃ DOBRY - ZAJĘCIA DOWOLNE powitanie dzieci przychodzących do świetlicy, sprawdzenie listy obecności
- posiłek dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania
- kontrola przygotowania uczniów do zajęć lekcyjnych
- wykonanie zapomnianych, zaległych prac domowych (z pomocą wychowawcy)
- rozmowy indywidualne, także takie, które rozwiązują problemy grup lub osób indywidualnych na terenie szkoły, klasy, świetlicy
- dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, gry komputerowe, układanki)
- kolorowanie ilustracji i rysowanie na tematy dowolne
- wizyta w bibliotece: indywidualne wypożyczanie książek, czytanie czasopism dziecięcych.

8.00 – 8.55 CZAS NA GRY I ZABAWĘ
- zabawy tematyczne, np. „budowa”, „parking i ruch drogowy”, „dom” itp.
- zabawy konstrukcyjne
- zabawy integrujące grupę
- gry planszowe przy stolikach
- gry i zabawy dydaktyczne
- gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie
- rozmowy z dziećmi na tematy dowolne
- oglądanie filmów

8:55 - 10.35 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE plastyczne, muzyczne, czytelnicze, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne, ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE, PROGRAMY ARTYSTYCZNE, INSCENIZACJE, ORGANIZACJA KONKURSÓW
zajęcia opracowane w oparciu o tygodniowe hasła związane z życiem codziennym, ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi, kalendarzem, porami roku, zainteresowaniami uczniów itp.

10.35-10.55 PRZERWA ŚNIADANIOWA

10:55 - 11:40 PRACA WŁASNA NAUCZYCIELI
uzupełnianie dokumentacji, przygotowywanie materiałów do zajęć, bieżące kontakty z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, przygotowywanie gazetek okolicznościowych i wystaw

11:40 - 12:30 ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH
- podział dzieci przy stolikach wg klas i przedmiotów wymagających wykonania zadań, aktywna pomoc nauczycieli świetlicy,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.

10:30 - 11:40 PRZERWA OBIADOWA, PRZYGOTOWANIA DO ODJAZDU AUTOBUSU
- prace porządkowe w świetlicy
- przypomnienie o odpowiednim zachowaniu się podczas obiadu w stołówce i w czasie dowozów,
- pożegnanie grupy przedpołudniowej, opieka nad uczniami dowożonymi autobusem szkolnym,
- pełnienie dyżuru przez nauczycieli świetlicy w stołówce szkolnej.

13:45 – 13:55 PRZYGOTOWANIE DO ODJAZDU AUTOBUSU
- prace porządkowe w świetlicy,
- przypomnienie o odpowiednim zachowaniu się w czasie dowozów,
- pożegnanie odjeżdżających uczniów z grup popołudniowych,
- opieka nad uczniami dowożonymi autobusem szkolnym.

13:45 - 14:45 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne, ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE, PROGRAMY ARTYSTYCZNE, INSCENIZACJE, ORGANIZACJA KONKURSÓW
zajęcia opracowane w oparciu o tygodniowe hasła związane z życiem codziennym, ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi, kalendarzem, porami roku, zainteresowaniami uczniów itp.

PRZYGOTOWANIE DO ODJAZDU AUTOBUSU
- prace porządkowe w świetlicy,
- przypomnienie o odpowiednim zachowaniu się w czasie dowozów,
- pożegnanie odjeżdżających uczniów z grup popołudniowych, opieka nad uczniami dowożonymi autobusem szkolnym.

14:45 – 15:00 BAJKI NIE TYLKO W KSIĄŻKACH
- czytanie książek przez nauczyciela lub chętne dzieci,
- oglądanie bajek z płyt CD i słuchanie opowiadań z kaset,
- ilustrowanie wybranych fragmentów książek,
- wizyta w bibliotece: indywidualne wypożyczanie książek, czytanie czasopism dziecięcych.

CZAS NA GRY I ZABAWY - zabawy tematyczne, np. „budowa”, „parking i ruch drogowy”, „dom” itp.,
- zabawy konstrukcyjne,
- zabawy integrujące grupę,
- gry planszowe przy stolikach,
- gry i zabawy dydaktyczne,
- gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie,
- rozmowy z dziećmi na tematy dowolne,
- oglądanie filmów i popołudniowych programów dla dzieci,
- czytanie indywidualne lektur,
- rysowanie dowolne i kolorowanie.

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, np.: z powodu nieobecności nauczyciela.