Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

MGR AGNIESZKA MARCINIAK (budynek przy ul. Kościuszki)

oraz

MGR MAŁGORZATA ZAWIŁOWICZ (budynek przy ul. Leśna Góra)


 

Godziny pracy pedagoga w budynku przy ul. Kościuszki:


 

Poniedziałek 7.30 – 09.00 oraz 10.00 – 14.30


Wtorek 7.30 – 11.00 oraz 12.00 – 14.30


Środa 7.30 – 11.00 oraz 12.00 – 14.30


Czwartek 7.30 – 09.00 oraz 10.00 - 14.30


Piątek 7.30 – 13.45
 

Formy pomocy udzielanej przez pedagoga:
• zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce,
• zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe w klasach,
• udzielanie wsparcia i porad uczniom w ich codziennych problemach,
• konsultacje dla rodziców.


Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
• czują, że ich potrzeby (materialne, psychiczne) nie są i nie mogą być zaspokojone,
• potrzebują wsparcia lub pomocy ze strony innych osób dorosłych, a nie wiedzą jak się do nich zwrócić,
• szukają możliwości rozwijania swoich uzdolnień,
• gdy nie radzą sobie z nauką, chcą pomocy i rady z tym związanej,
• gdy potrzebują pomocy i rady,
• gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,
• gdy ktoś naruszy ich prawa,
• gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc.


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy:
• w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka,
• rozwijaniu umiejętności wychowawczych,
• trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych,
• kłopotach materialnych rodziny.