Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Pracownia jezykowa

Szkolna pracownia językowa powstała w ramach realizacji w szkole projektu pn. "Równać szanse - porzeszenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach" wspołfinansowanego ze środków EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.


Pracownia językowa  Pracownia językowa