Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Pracownia przyrodnicza

Pracownia przyrodnicza powstała w ramach projektu "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013

 

Pracownia przyrodnicza  Pracownia przyrodnicza 

 

 Pracownia przyrodnicza