Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Rozpoczecie roku szkolnego 2015/2016
Rozpoczecie roku szkolnego 2015/2016


Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Z przyjemnością informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 01 września 2015 roku według następującego porządku:

 

 

Klasy I-III

900 – 930 spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami:

I A – sala nr 2

I B – sala nr 8

I C – sala nr 3

II A – sala nr 15

II B – sala nr 14

II C – sala nr 1

III A – sala nr świetlica

III B – sala nr 17

od 930 spotkanie z Dyrekcją w Sali gimnastycznej, pasowanie na ucznia dzieci z klas pierwszych

 

 

Klasy IV-VI

900 – 930 spotkanie z Dyrekcją w Sali gimnastycznej

od 930     spotkanie z wychowawcami w klasach:

IV A – sala nr 16

IV B – sala nr 15

V A – sala nr 19

V B – sala nr 14

VI A – sala nr 17

 

Msza Święta odbędzie się o godz. 800

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 1

Wyprawka szkolna 2015
Wyprawka szkolna 2015

Do dnia 10 września 2015r. można składać podania o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI (dzieci słabowidzące, słabosłyszące, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).


W przypadku uczniów z klas III obowiązuje kryterium dochodowe – kwota uprawniająca do otrzymania pomocy nie może przekroczyć 574 zł netto na osobę w rodzinie (zaświadczenie o dochodach).


Dokumenty należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego p. A.Marciniak.

 

 

Więcej o wyprawce na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.